Overvågning af bæver Castor fiber i Danmark 2006

19-12-2008

Rapport med resultater af overvågningen af bævere i Danmark 2006, som opfølgning på bæverudsætningen på Klosterheden Statsskovdistrikt i 1999.

Forsiden af rapporten Denne rapport beskriver resultater af overvågningen af bævere i Danmark 2006. Overvågningen er en opfølgning på bæverudsætningen på Klosterheden Statsskovdistrikt i 1999.

Rapporten indeholder en opdateret oversigt over bævernes forekomst og bestandsudvikling samt en beskrivelse af de registrerede bæverterritorier, påvirkningen af dyrkede arealer, kontakt til lodsejere samt information og formidling i forhold til offentligheden.

Bæverbestanden er i fortsat vækst og antallet af bæverterritorier er steget til 26. I 2006 blev bestanden opgjort til 89 individer, heraf 13 unger fordelt på 23 territorier.

Udgivet 2008 af Danmarks Miljøundersøgelser for Naturstyrelsen. Må citeres med kildeangivelse.


Læs mere om bæverne på

Læs publikation