Overvågning af bæver Castor fiber i Danmark 2006

19-12-2008

Rapport med resultater af overvågningen af bævere i Danmark 2006, som opfølgning på bæverudsætningen på Klosterheden Statsskovdistrikt i 1999.

Forsiden af rapporten Denne rapport beskriver resultater af overvågningen af bævere i Danmark 2006. Overvågningen er en opfølgning på bæverudsætningen på Klosterheden Statsskovdistrikt i 1999.

Rapporten indeholder en opdateret oversigt over bævernes forekomst og bestandsudvikling samt en beskrivelse af de registrerede bæverterritorier, påvirkningen af dyrkede arealer, kontakt til lodsejere samt information og formidling i forhold til offentligheden.

Bæverbestanden er i fortsat vækst og antallet af bæverterritorier er steget til 26. I 2006 blev bestanden opgjort til 89 individer, heraf 13 unger fordelt på 23 territorier.

Udgivet 2008 af Danmarks Miljøundersøgelser for Naturstyrelsen. Må citeres med kildeangivelse.


Læs mere om bæverne på

  • Dyr og planter: Bævere
Læs publikation