Palsgård Skov og Hampen Sø

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 99

Palsgård Skov på 720 ha ligger nord for Nørre Snede på den Jyske Højderyg. Skoven er en gammel hedeplantage og er i dag meget afvekslende. Her er områder med nåletræer, med eg og bøg og områder med højmoser, enge og overdrev.

Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2009. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .

Læs publikation

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på 
Dansk Skovforenings hjemmeside