Planlægning for byudvikling i kystkommunerne

19-12-2008

- Et dialogprojekt med Ringkøbing Amt og de 10 kystkommuner i amtet
Arbejdsnotat kun internet ISBN 87-601-9891-5

Må citeres med kildeangivelse.

Læs publikation