Planlægning i kystnærhedszonen

19-12-2008

Delbetænkning fra Udvalget om forenkling og udvikling af regionplanlægningen
Juni 2003.ISBN 87-601-9885-0

Må citeres med kildeangivelse.

Læs publikation