Planuddrag for Kronborg Statsskovdistrikt 1994-2011

19-12-2008

- driftsplan

Resumé:

Et uddrag af Kronborg Statsskovsdistrikts driftsplan for perioden 1994-2011 for interesserede skovgæster og interesse-organisationer. De kapitler, som vurderes at have bredere interesse, er gengivet. Størstedelen af driftsplanens tekst er gengivet.


Må citeres med kildeangivelse.

Forside af planuddrag


Naturstyrelsens publikationsoversigt