Produktudvikling i skovbruget og træindustrien 2006-2007

19-12-2008

Årsberetning 2006-07

Årsrapport 2006-2007 Årsberetningen 2006-07 præsenterer med en række artikler nogle af de projekter, der er afsluttet i perioden. Indenfor skovbrug er der artikler om økologiske konsekvenser ved udbringning af flisaske, dimensionshugst i bøg og rødgran og dækrodstyper til løvtræer. Indenfor træindustri beskrives projekter og resultater om fugt i træfacader og automatisk opmåling af skovede effekter. Desuden findes en artikel indenfor fælles markedsføring omhandlende højisolerede trækonstruktioner. Endelig præsenteres den generelle statistik indenfor støtteordningen samt tilsagn til nye projekter afgivet i perioden.

Udarbejdet af Naturstyrelsen for Bevillingsrådet for Skovbruget og Træindustrien.

Findes kun i elektronisk udgave. Må citeres med kildeangivelse.

Emneord: Produktudvikling, skov, træindustri, tilskud.


Læs mere om produktudviklingsordningen på