Produktudvikling i skovbruget og træindustrien

19-12-2008

Årsberetning for 2003

Resumé:

Gennem produktudviklingsordningen støttes udvikling af nye produkter og mere økonomiske eller miljøvenlige produktionsmetoder. Desuden støttes fælles markedsføring af træprodukter. I 2003 er der givet tilsagn om 8,9 mio kr i støtte til 12 nye projekter og tillæg til 3 igangværende projekter.

I årsberetningen findes en oversigt over projekter, der fik tilsagn støtte i 2003, og en kort beskrivelse af eksempler på projekter, som blev afsluttet i løbet af 2003. Desuden rummer årsberetningen opgørelse af fordeling af tilskud til erhvervsgrene og aktivitetsområder siden produktuviklingsordningens start i 1994.


Må citeres med kildeangivelse.

Årsrapport 2003


Naturstyrelsens publikationsoversigt