Produktudvikling i skovbruget og træindustrien

19-12-2008

Årsberetning for 2001

Resumé:

Produktudviklingsordningen for Skovbruget og Træindustrien har til formål at styrke erhvervenes konkurrenceevne og mindske konjunk-turfølsomheden.


Må citeres med kildeangivelse.

forside af rapport


Naturstyrelsens publikationsoversigt