Produktudvikling i skovbruget og træindustrien

19-12-2008

Årsberetning for 2000

Resumé:

Produktudviklingsordningen for Skovbruget og Træindustrien har til formål at styrke erhvervenes konkurrenceevne og mindske konjunk-turfølsomheden. Med de senere års økonomiske tilbagegang i skovbruget og den primære del af træindustrien og senest problemer som følge af stormfaldet i december 1999, er ordningens mål stadig yderst relevante.


Må citeres med kildeangivelse.

Forside af hæftet

Læs publikation