Fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag

19-12-2008

og andre regeringsforslag - jfr. Statsministerens cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 4. oplag 1995

Rapporten Fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag

Må citeres med kildeangivelse.

Læs publikation