Råstofproduktion i Danmark 2003

19-12-2008

Råstofindvinding på havområdet

Resumé

Rapporten henvender sig til alle, der beskæftiger sig med havet og råstofindvinding, eller har berørings- flade til råstoferhvervet.
Råstofferne fra havbunden - sand, grus og sten samt skaller m.v. - indgår direkte eller i bearbejdet form i bygge- og anlægssektoren og en række industrier.

Forside afd rapport

Naturstyrelsens publikationsoversigt