Redegørelse om status for effekten af vandløbsloven

19-12-2008

Vandløbslovens § 37a om sikring af vand i døde å-strækninger og faunapassage forbi opstemninger