Samarbejde om offentlig skovrejsning

19-12-2008

Fælles udfordringer - fælles glæder

Resumé:


I hæftet her opridses nogle af de almindelige regler og rammer for offentlig skovrejsning, der fortælles kort om, hvordan Naturstyrelsen griber opgaven an, og endelig gives der nogle konkrete eksempler på statslige skovrejsningsprojekter gennemført i samarbejde med kommuner og amter.


Må citeres med kildeangivelse.

forside af skovrejsningsrapport


Naturstyrelsens publikationsoversigt