Sikring af oldsager i Nydam Mose, Sønderjylland

19-12-2008

- hæfte udgivet af Gråsten Statsskovdistrikt

Forsøg med fiberdug og slåning mod vækst af Kær-Padderok (Equisetum palustre) og Dynd-Padderok (Equisetum fluviatile)


Må citeres med kildeangivelse.

Forside af Nydam Mose


Naturstyrelsens publikationsoversigt