Skallingens fremtid

19-12-2008

Rapport fra arbejdsgruppen

Forsiden af rapporten Den 1. september 2003 holdt Oxbøl Statsskovdistrikt på vegne af Miljøministeriet en
høring i Oksbøl om forholdene på Skallingen syd for Blåvands Huk samt kystudviklingens
betydning for forholdene ved Esbjerg og Sædding under storm.

I forbindelse med høringen foreslog tidligere miljøminister Hans Christian Schmidt, at der
blev nedsat en arbejdsgruppe, som fik til opgave at tilvejebringe et grundlag til brug for
beslutninger om Skallingens fremtid.

Denne rapport er resultatet af arbejdsgruppens bestræbelser.

Skallingen og de omliggende arealer har gennem årene været genstand for mange og
omfattende undersøgelser, der på forskellig vis er afrapporteret overfor offentligheden.
Imidlertid har dette materiale på mange måder haft en form, der har gjort det vanskeligt
tilgængeligt, hvorved en formidling af værdifulde oplysninger har været vanskelig.
Det er arbejdsgruppens håb, at denne rapport kan medvirke til at øge og udbrede
kendskabet til de processer, der virker i området og til samspillet mellem dem.

Målgruppen er beslutningstagere og embedsfolk, men også andre med almen interesse
for området. Rapporten forudsætter ikke teknisk eller videnskabelig ekspertviden; men det
har ikke været muligt helt at undgå lidt fagsprog. For at øge læsbarheden er rapporten
derfor suppleret med en kortfattet ordliste med de vigtigste udtryk.

Udgivet af Arbejdsgruppen om Skallingens fremtid i 2007. I arbejdsgruppen deltog Naturstyrelsen, Ribe amt, Kystdirektoratet (frem til 2006), Esbjerg Havn, Københavns Universitet og Blåvandshuk Kommune.

Findes kun i elektronisk udgave. Må citeres med kildeangivelse.

Læs publikation