Skarver og fisk i Ringkøbing og Nissum Fjorde

19-12-2008

En undersøgelse af skarvers prædation og effekter af skarvregulering 2002-2007.

Forsiden af rapporten Denne rapport indeholder resultater af projekter, der blev bl.a. belyser den nationale skarvforvaltningsplans effekter på skarver og fisk i Ringkøbing og Nissum Fjorde.

Forsøg med mærkning af lakseungfisk bekræfter, at skarverne kan tage mange af de vildlaks, som hvert år trækker ud til havet. I foråret og i mindre grad om sommeren udøver skarverne i nogle år et højt prædationstryk på småskrubber. Fiskernes muligheder for at fange skrubber bestemmes dog først og fremmest af udsving i indvandringen af skrubber fra Vesterhavet.

Antallet af ynglepar i Ringkøbing Fjord blev bragt ned efter flere års oliering af æg, men da fødeforholdene i fjorden blev bedre, steg antallet igen som følge af indvandring. Intensiv beskydning over nogle dage nær skarvernes raste- og overnatningspladser i Nissum Fjord fik mange skarver til at trække mod syd tidligt på efteråret. Spredt beskydning i Ringkøbing Fjord havde imidlertid ingen effekt på antallet af skarver, heller ikke i de efterfølgende år.

Udgivet 2008 af Danmarks Miljøundersøgelser for bl.a. Naturstyrelsen. Må citeres med kildeangivelse.


Læs mere om skarven på

Læs publikation