Skjern Enge

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 119

Naturstyrelsen har genskabt den nedre del af Skjernådalen med slyngede åløb, våde enge og søer. I naturområdet beskyttes et rigt plante- og dyreliv. Området byder på mange naturoplevelser, og der er etableret mange publikumsanlæg og muligheder for friluftsliv.

Flere af disse er også egnede til gangbesværede og kørestolsbrugere.

Skjern Enge bliver en del af den kommende nationalpark Skjern Å.

Læs eller download folderen:

Hent vandretursfolderen

Udgivet af Naturstyrelsen. Revideret 2013. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .


Se mere om området på