Skov og Natur i tal 2004

19-12-2008

Statistisk materiale

Resumé:

Denne publikation har til formål at stille let tilgængeligt statistisk materiale om de danske skove og natur til rådighed for interesserede. Materialet fokuserer på Naturstyrelsens ressort – såvel styrelsens mynighedsopgaver som driftsopgaver.


Må citeres med kildeangivelse.

Forside af skov og natur i tal

Læs publikation