Skov og Natur i tal 2005

19-12-2008

Statistisk materiale

Resumé:

Denne publikation har til formål at stille let tilgængeligt statistisk materiale om de danske skove og natur til rådighed for interesserede. Materialet fokuserer på Naturstyrelsens ressort – såvel styrelsens mynighedsopgaver som driftsopgave


Må citeres med kildeangivelse.

Skov og natur i tal 2005

Læs publikation