Skov og Natur i tal 2006

19-12-2008

Statistisk materiale

Resumé:

Denne publikation har til formål at stille let tilgængeligt statistisk materiale om de danske skove og natur til rådighed for interesserede. Materialet fokuserer på Naturstyrelsens ressort – såvel styrelsens mynighedsopgaver som driftsopgave

  • PDF-format velegnet til udskrivning
  • Fejl på side 18 i hæftet, i tabellen Politianmeldelser og konfiskerede enheder, er tallet for anmeldelser 2004 = 81 og for 2005 = 71


Må citeres med kildeangivelse.

Skov og Natur i tal 2006

Læs publikation