Skov og Natur i tal 2007

19-12-2008

Statistisk materiale

Skov og Natur i tal 2007 Resumé:

Denne publikation har til formål at stille let tilgængeligt statistisk materiale om de danske skove og natur til rådighed for inter-esserede. Materialet fokuserer på Naturstyrelsens ressort – såvel styrelsens myndighedsopgaver som driftsopgaver.
Publikationen er udarbejdet af Presse- og Informationskontoret i Naturstyrelsen.
Tabeller og figurer mv. bygger på materiale fra et større antal kilder.


Må citeres med kildeangivelse.

Design  : Roll Company
Grafisk produktion  : Schultz Grafisk
Forsidefoto  : Lars Gejl
Oplag  : 2.000
ISBN  : 978-87-7279-761-8
ISBN  : 978-87-7279-762-5 (netudgave)

Kan rekvireres ved henvendelse til: Frontlinien, Rentemestervej 8, 2400 København NVTlf. 7012 0211Åbent hverdage 9-16

Læs publikation