Skov og Natur i tal 2008

19-12-2008

Denne publikation har til formål at at stille let tilgængeligt materiale om de danske skove og naturarealer til rådighed for interesserede. Materialet fokuserer på Naturstyrelsens ressort - såvel styrelsens myndighedsopgaver som driftsopgaver.

Skov og Natur i Tal 2008 Resumé:


Denne publikation har til formål at at stille let tilgængeligt materiale om de danske skove og naturarealer til rådighed for interesserede. Materialet fokuserer på Naturstyrelsens ressort - såvel styrelsens myndighedsopgaver som driftsopgaver.

Publikationen er udarbejdet af Naturstyrelsen. Tabeller og figurer mv. bygger på materiale fra et større antal kilder.

Må citeres med kildehenvisninger

Design: Roll Company
Grafisk produktion: Schultz Grafisk
Forsidefoto: Søren Kaslov
Oplag: 1.500
ISBN: 978-87-7279-824-0
ISBN: 978-87-7279-825-7 (netudgave)

kan rekvireres ved henvendelse til: Frontlinien, Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf: 70 12 02 11. Åbent hverdage 9-16

Læs publikation