Skov- og Naturstyrelsens træartspolitik

19-12-2008

Redegørelse

Resumé:

Statsskovenes træartspolitiske redegørelse, med love, træarter,dyrkningsmæssigebetingelser, forskellige regioner, produktion og dyrkningssystemer.


Må citeres med kildeangivelse.

Forside af rapporten - træartspolitik


Skov- og Naturstyrelsens publikationsoversigt