Slåensø Silkeborg

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 12

Sønderskoven med Slåensø hører, sammen med skovene omkring Silkeborg by, under Naturstyrelsen – Søhøjlandet, hvorunder også de væsentligste dele af søerne mellem Silkeborg og Svejbæk sorterer.

Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2008. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .


Se mere om området på:

Læs publikation