Små vandhuller - om bevaring, pleje og nygravning

19-12-2008

En praktisk vejledning for de som gerne vil gøre en indsats for de mange vildtlevende dyr og planter, som er knyttet til de små vandhuller.

Forside små vandhuller

Publikationen er en praktisk vejledning for de som gerne vil gøre en indsats for de mange vildtlevende dyr og planter, som er knyttet til de små vandhuller. Ud af omkring 120.000 danske søer større end 100 m2 er 99,5% småsøer og vandhuller under 5 hektar.

I bogen beskrives bl.a. livet i vandhullet, og der gives praktiske oplysninger om pleje af vandhuller samt om anlæggelse af nye vandhuller, herunder med eksempler på forskellige vandhulstyper.

Udgivet 1988. Naturstyrelsen. Hovedforfatter Erich Wederkinch. Findes i trykt og elektronisk udgave. Må citeres med kildeangivelse.

Emneord: Vandhulstyper, vandhullernes historie, livet i småvandhuller, pleje af vandhuller, nye vandhuller, gravning af vandhuller.