Småsøer og vandhuller

19-12-2008

Rapport med formålet at forøge videngrundlaget om– samt give en status for småsøernes og vandhullernes tilstand.

Forside af småsøer og vandhuller Ud af omkring 120.000 danske søer større end 100 m2 er 99,5% småsøer og vandhuller under 5 hektar. Ikke desto mindre er kendskabet til netop disse søer forholdsvis beskedent, og kun få undersøgelser giver et nogenlunde dækkende billede af den generelle tilstand.

Bogen har som formål at forøge videngrundlaget om– samt give en status for småsøernes og vandhullernes tilstand. Endvidere gives der forslag til fælles retningslinier for det fremtidige tilsyn med småsøer og vandhuller med henblik på bl.a. at gøre småsø-undersøgelser mere sammenlignelige. Rapporten er et resultat af et samarbejdsprojekt mellem Naturstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser og de tidligere amter.

Udgivet 2002. Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Hovedforfattere: Martin Søndergaard, Jens Peder Jensen og Erik Jeppesen. Findes kun elektronisk. Må citeres med kildeangivelse.

Emneord: søer, vegetation, smådyr i søer, padder, fisk, trusler.

Læs publikation