Søer

19-12-2008

- en beskyttet naturtype

Forside af søer Søer, store og små, er vigtige naturområder og rekreative åndehuller i kulturlandskabet. Herhjemme har vi ca. 120.000 søer, der er større end 100m2.

Bogen ”Søer – en beskyttet naturtype” beskriver søernes organismer, de økologiske sammenhænge og forhold samt menneskets påvirkning af søerne. Til slut behandles den biologiske mangfoldighed i søer og damme, som både vurderes på det lokale, det nationale og det globale plan.

Download hele publikationen:

Eller hvert afsnit for sig:

Udgivet 2001. Miljø- og Energiministeriet, Naturstyrelsen. Udgivet i samarbejde med Gads Forlag. Hovedforfatter: Kaj Sand-Jensen. Findes kun elektronisk. Må citeres med kildeangivelse.

Emneord: Danmarks søer, søers miljø, planktonlivet i søen, livet på søbunden, fisk i søen, fugle i søen, søens økologi, damme, pleje af søer, trusler mod søer, nyetablering, gravning af søer