Soldaterskoven

19-12-2008

Driftsplan for 2003 - 2010 (Tidligere Tønder Kasernes Øvelsesareal)

Resumé:

Der er indgået aftale med Tønder Kommune om et mageskifte, således at kommunen overtager landbrugsarealer i den sydøstlige del af arealet, mens Naturstyrelsen til gengæld modtager skovarealer og skovrejsningsarealer beliggende på begge sider af jernbanen mellem byen og Soldaterskoven.


Må citeres med kildeangivelse.

forside af dritfsplan

Læs publikation