Spøttrup Sø og Geddal Strandenge

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 103

l begyndelsen af 1800-tallet afsnørede Limfjorden en stor brakvandssø, "Lillefjorden", bag en naturlig strandvold neden for Geddal by. l løbet af de næste 100 år blev der aflejret mere og mere sand og grus, så "Lillefjorden" efterhånden blev omdannet til et strandengsområde.

Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2005. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .


 

Læs publikation