Stadspolitik i Norden

19-12-2008

Mot en hålbar utveckling av städer
Udgivet i samarbejde med de nordiske miljøministerier.
2003, maj. ISBN 82-457-0379-6

Mot en hållbar utveckling af städer:

Fallstudier kring hållbar stadsomvandling. Fortätning med kvalitet:

Må citeres med kildeangivelse.


Naturstyrelsens publikationsoversigt