Statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2009

19-12-2008

Oversigt

Statslige interesser

Oversigten over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2009 er et katalog over de eksisterende overordnede interesser og krav for hvert planemne, som de nye kommuneplaner skal være i overensstemmelse med. Den indeholder desuden en oversigt over vedtagne statslige handlingsplaner, sektorplaner m.v., som kommuneplanerne skal spille sammen med.

Må citeres med kildeangivelse.

Læs publikation