Stenrev - havets oaser

19-12-2008

Bog

Af Karsten Dahl og Steffen Lundsteen, Danmarks miljøundersøgelser samt Stig Asger Helmig, Naturstyrelsen

© 2003 Danmarks Miljøundersøgelser, forfatterne og G. E. C. Gads Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.

DMU's serie af Temarapporter . Serien udgives i samarbejde med forlaget Hovedland . Obfuscated Email

Bogen kan købes i boghandelen

forside af stenrev