Strategi og kommuneplanlægning

19-12-2008

Rapport fra udvalget om fornyelse i kommuneplanlægningen
ISBN 87-601-8712-3 kr. 130,00

  • Strategi og kommuneplanlægning rapport (ikke længere tilgængelig)

Må citeres med kildeangivelse.