Strategic environmental assessment of bills

19-12-2008

and other government proposals - Examples and experience.

Rapporten Strategic environmental assessment of bills

Må citeres med kildeangivelse.


Naturstyrelsens publikationsoversigt

Læs publikation