Temanummer af URT om høenge

19-12-2008

- Hæfte

Med dette særnummer af URT ønsker Naturstyrelsen og Dansk Botanisk Forening i fællesskab at sætte fokus på høengen, som en af vore mest artsrige og samtidig mest truede naturtyper.

Må citeres med kildeangivelse.

Temanummer URT