The Planning Act in Denmark

19-12-2008

Consolidated Act No. 763 of 11 September 2002.
Udgivet 2002. Only internet edition

Må citeres med kildeangivelse.


Naturstyrelsens publikationsoversigt

Læs publikation