Tørning Mølle og Christiansdal

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 121

De markante dalformer er dannet i slutningen af sidste istid for ca. 22.000 år siden, hvor isen stoppede sin fremrykning mod vest. Tunneldalen, der løber ca. 25 km øst-vest fra Vojens gennem Haderslev til Lillebælt, blev skabt af smeltevandet, som dengang fossede mod vest i en tunnel af isen.

I folderen bliver der fortalt, hvordan man gennem tiderne har brugt vandkraften til elektricitet. Seværdigheder som bl.a. Christiansdal Vandkraftanlæg og Tørning Mølle med de mange gamle og specielle træer bliver beskrevet samt vandreruten mellem disse to steder.

Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .


Læs publikation

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på 
Dansk Skovforenings hjemmeside