Udarbejdelse af vandløbsregulativer

19-12-2008

Erfaringsopsamling og ny viden - notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Sammenfatning af viden og erfaringer om udarbejdelse og administration af vandløbsregulativer, herunder vedligeholdelse af vandløb i amter og kommuner.

Opsamlingen rummer i hovedtræk erfaringer og viden på følgende områder:

  • Formidling og opdatering af lovgivningsrelaterede forhold omkring vandløb
  • Gennemgang af diverse IT-værktøjer m.v. der kan anvendes ved udarbejdelse af vandløbsregulativer
  • Gennemgang af erfaringer og ny viden om forhold der vedrører sikring af vandløbskvalitet og vandføringsevne
  • Gennemgang af regulativmetoder samt metoder og frekvenser for grødeskæring
  • Gennemgang af administrative forhold der vedrører vandløbsregulativer
  • Proces for udarbejdelse af vandløbsregulativer, herunder offentlighedens inddragelse
  • Tilsyn med opfyldelse af vandløbsregulativets bestemmelser.

Udgivet 2007. Må citeres med kildeangivelse.

Findes kun i elektronisk udgave.


Relaterede sider