Udpegning af værdifulde kulturmiljøer i regionplanlægningen

19-12-2008

Bog om kulturmiljøer

Resumé

Der er, gennem tekst og eksempler, givet nogle anvisninger på, hvordan arbejdet med at kortlægge, afgrænse og prioritere kulturmiljøer kan gennemføres, med henblik på udpegning og sikring af værdifulde kulturmiljøer i regionplanlægningen.

Forside af rapporten
Skov- og Naturstyrelsens publikationsoversigt