Udviklingen i region-, kommune- og lokalplanlægning for detailhandelsstrukturen

19-12-2008

Miljø- og energiministerens detailhandelsredegørelse 2000 til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.
ISBN 87-601-8739-5


Naturstyrelsens publikationsoversigt