Undersøgelse af det lokale Agenda 21-arbejde

19-12-2008

Dansk status 2004

Resumé:

Miljøministeriet, Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen har fået foretaget en landsdækkende undersøgelse af danske kommuners og amters lokal Agenda 21-strategier. Undersøgelsen og udarbejdelsen af denne rapport er gennemført af CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) som konsulenter for Miljøministeriet. Rapporten indeholder en gennemgang af undersøgelsens resultater bl.a. i forhold til lovkrav, aktiviteter og borgerinddragelse suppleret med fire eksempelbeskrivelser.


Må citeres med kildeangivelse.


Naturstyrelsens publikationsoversigt

Læs publikation