Vadehavet

19-12-2008

- ind i næste årtusinde

Resumé:

Vadehavsplanen er en politisk aftale mellem de tre landes regeringer, og den vil fremover være rettesnor for kommunernes, amternes og statens forvaltning af området. Selvom den danske del af vadehavsområdet allerede er godt beskyttet, lægger jeg stor vægt på, at planen følges op af befolkningen og af myndighederne.

Må citeres med kildeangivelse.

Forside af Vadehavet hæfte


Skov- og Naturstyrelsens publikationsoversigt