Vandføringens betydning for opstrøms passage af laks og ørred ved opstemninger i vandløb

19-12-2008

Litteraturstudie og statusrapport

Resumé:

Rapporten er udarbejdet som arbejdsgrundlag for en vurdering af den nødvendige vandmængde til sikring af gode passagemuligheder for laks og havørred uden om opstemningsanlæg. Det skal pointeres, at der er tale om opstrøms vandringer, og at rapporten ikke beskriver de øvrige fiskearters krav til vandføringen.

Læs publikation