Vandløbsrestaurering i Danmark - 24 eksempler

19-12-2008

Eksempelsamlingen er blevet til på initiativ af det tidligere Storstrøms Amt

Vandløbsrestaurering

Sådan hedder en ny eksempelsamling om vandløbsrestaurering. Bogen indeholder eksempler fra hele landet, og er skrevet af tidligere amtsmedarbejdere, der har stået for projekterne. Eksempelsamlingen er blevet til på initiativ af det tidligere Storstrøms Amt, der har stået for redigering og udgivelse af bogen. Bogen har fået økonomisk støtte af de 10 tidligere amter samt Naturstyrelsen

Hele publikationen (pdf; 23 mb)

Engelsk udgave: River Restoration of Denmark (pdf; 18 Mb)

Udgivet 2007. Må citeres med kildeangivelse.


Relaterede sider