Vejledning i kommuneplanlægning nr. 6

19-12-2008

Servitutter i relation til bestemmelserne i kommuneplanloven
Udgivet 1979 af Miljøministeriet Planstyrelsen. Udsolgt.
ISBN 87-503-3000-4

Rapporten Vejledning i kommuneplanlægning nr. 6

Må citeres med kildeangivelse.

Læs publikation