Vejledning i kommuneplanlægning nr. 7

19-12-2008

Grundejerforeninger og lokalplanlægning
Udgivet 1983 af Miljøministeriet Planstyrelsen. Udsolgt.
ISBN 87-503-4640-7

Må citeres med kildeangivelse.

Læs publikation