Vejledning om de nye fredningsbestemmelser i naturbeskyttelsesloven

19-12-2008

- vejledning

Resumé:

Vejledning om følgende nye regler i naturbeskyttelsesloven vedrørende fredninger: Krav om udarbejdelse af budgetoverslag til fredningsforslag, en 2 år sagsbehandllingsfrist for fredningsnævnene, bestemmelser, der sikrer, at fredninger medvirker til at opfylde Danmarks forpligtelser efter naturbeskyttelsesdirektiverne, begrænsning af de midlertidige retsvirkninger af fredningsforslag.

Må citeres med kildeangivelse.

Forside af vejledning af fredningsbestemmelser

Læs publikation