Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven

19-12-2008

vejledning om håndhævelse

Forside af vejledningen Vejledningen har til formål at hjælpe tilsynsmyndighederne med at håndhæve – naturbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004 med senere ændringer, – planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer, og – byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998 med senere ændringer. Vejledningen tager udgangspunkt i de regler, der er gældende den 1. januar 2007, det vil sige efter ikrafttrædelsestidspunktet for de lovændringer, der fulgte af kommunalreformen.

Naturstyrelsens publikationsoversigt

Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven

Læs publikation