Vejledning om lokalplanlægning af husbåde til helårsbeboelse

19-12-2008

Vejledning nr. 9608 af 6. september 2005

Vejledningen findes på www.retsinfo.dk