Vejledning vedrørende sagsvurdering for lokale miljøeffekter

19-12-2008

- som følge af luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af husdyrbrug

Resumé:

Vejledningen er baseret på en mere detaljeret "Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som følge af luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af større husdyrbrug".


Må citeres med kildeangivelse.


Naturstyrelsens publikationsoversigt